نمایش از 26 تیر 1395 بازدید: 453
پرینت
جلسه تخصصی بازنگری رشته ارشد پرستاری کودکان با حضور دکتر حمید حجتی معاونت علوم پزشکی واحد در دانشکده پرستاری شهید بهشتی تهران برگزار شد.