نمایش از 13 فروردين 1396 بازدید: 245
پرینت

مقاله دکتر حمید حجتی و سرکارخانم دکتر نفیسه حکمتی پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول در مجله نمایه در پاب مید رومانی تحت عنوان زیر چاپ و نمایه گردید.

The relationship between praying and life expectancy in cancerous patients