نمایش از 13 فروردين 1396 بازدید: 294
پرینت
مقاله جناب اقای دکتر حمید حجتی و دکتر نفیسه حکمتی پور از اعضای هیئت علمی واحد علی اباد کتول در مجله پرستاری سلامت جامعه با رتبه علمی پزوهشی نمایه در اسکوپوس تحت عنوان تاثیر ورزش بر بهداشت روان سالمندان چاپ شد