نمایش از 28 شهریور 1396 بازدید: 256
پرینت

چاپ دو عنوان مقاله علمی پژوهشی در مجله پرستاری کودکان توسط دکتر حمید حجتی و دو تن از دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان تحت عنوان تاثیر شعر خوانی برعزت نفس کودکان پیش دبستان  ( ملیحه ایزدی، حمید حجتی  )

                        ارتباط جهت‌گیری مذهبی با خودشکوفایی نوجوانان 12 -18 سال (الهام احسانیان، حمید حجتی)  چاپ شد. این دو مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان بود