نمایش از 31 شهریور 1396 بازدید: 966
پرینت
ضمن تبریک به تمامی اساتید و دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی قبولی دانشجوی پرستاری ورودی مهر 92 جناب آقای سید احمدحسینی در ازمون کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی علوم پزشکی شهرکرد تبریک عرض می نماییم.