نمایش از 22 مهر 1396 بازدید: 554
پرینت

دکتر حمید حجتی معاونت علوم پزشکی واحد: سومین دوره انتخابات انجمن دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی واحد علی اباد کتول در روز 19 مهر با حضور پرشور دانشحویان و مشارکت 270 نفر که به 17 کاندیدهای خود رای دادند برگزار شد. که در پایان رای گیری 5نفر اول به همراه یک نفر نماینده پیراپزشکی به انجمن دانشکده راه پیدا نمودند.

1- مهلا کوهساری (121رای) به عنوان ریاست انجمن و مسئول امور بانوان دانشکده

2- قاسم مسعودی نایب رئیس انجمن(108رای) روابط عمومی واحد و امورهماهنگی 

3- علی خدمتگذار (83رای) امور ورزشی و فرهنگی

4- عباس الوستانی (74رای) امور دانشجویی

5- عباس زال اقایی (68رای) امورپژوهشی و علمی 

6- یگانه قره خانی(59رای) نماینده دانشجویان بهداشت، هوشبری و پیراپزشکی

احکام این بزرگواران یکماه بعد از شروع فعالیت جاری می گردد. امید است در سایه ایزد مننان و تلاش این دوستان شاهد رشد دانشکده باشیم