نمایش از 15 آبان 1396 بازدید: 508
پرینت

عاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با توجه به اینکه دانشجویان، دانشگاه و جامعه باید همگام و همراه باشند بیان کرد: امروز در دانشگاه باید به دانشجویان هویت و خودباوری داد و فعل خواستن و موفقیت را در آنها تقویت کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر حمید حجتی در جلسه ارزیابی تیم بهداشت عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه‌های چهارساله واحد علی آباد کتول را همگام با نیازهای جهانی و نگاه دانشگاه فردا عنوان کرد و گفت: «به زودی شاهد ایجاد دانشگاه نسل سوم با رویکرد سلامت جامعه را در واحد علی آباد کتول خواهیم بود.»

رئیس دانشکده پرستاری با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول تاثیر بسزایی در اقتصاد شهر و مردم دارد افزود: «در آینده‌ای نزدیک با توجه به نقش توریست آموزشی و نقش دانشجو در اقتصاد شهر و منطقه با همدلی و همکاری دانشگاه و نهادهای دولتی شهر نظیر شهرداری، فرمانداری و شورای شهر شاهد دانشگاه و شهری پویا خواهیم بود.»