نمایش از 15 آبان 1396 بازدید: 648
پرینت
دکتر حمید حجتی معاونت علوم پزشکی واحد علی اباد کتول: ازمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری 93 براساس سرفصل های وزارت بهداشت و درمان به دو صورت تئوری در تاریخ 15مهر 96 براساس سرفصل های تئوری به صورت داخلی برگزار شد. سپس در تاریخ 15آبان ازمون عملی(آسکی) در 12 ایستگاه پرستاری زیر نظر اعضای هیئت علمی و با مشارکت سرپرستاران بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان استان گلستان برگزار شد. لازم به ذکر است در این آزمون که با حفظ حداکثر استانداردهای آموزشی و بالینی و طراحی سناریوهای کاربردی و متنوع اجرا شد که از سناریوهای این آزمون می توان به ایستگاه های(روان، احیای نوزاد، احیای بزرگسال/حمل مصدوم/تروما/ پروسیجرهای پرستاری/ آموزش دیابت/ تزریق انسولین/ سوندگذاری/ NGT/تنظیم خانواده/ آموزش شیردهی/آموزش مادرباردار/ترالی اورژانس/قطره آهن/ تزریق انسولین/ رگ گیری/گزارش نویسی/ شوک قلبی/ که به صورت قرعه کشی در ایستگاه های مختلف برای دانشجویان برگزار گردید.که در پایان این ازمون افرادی که استانداردهای لازم را کسب نمودند مجوز ورود به عرصه را دریافت نمودند و مابقی باید در ایستگاه های ترمیمی شرکت نمایند. لازم به ذکر است در یکسال اخیر این ازمون برای دومین بار است که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول برگزار می گردد. زیرا یکی از برنامه های استراتژیک واحد علی اباد کتول ارتقا کیفی آموزش پرستاری و پیراپزشکی و تربیت نیروهای درمانی کارامد و شایسته می باشد.