نمایش از 27 شهریور 1395 بازدید: 468
پرینت
دومین دوره انتخابات انجمن دانشجویی پرستاری دانشکده در روز چهارشنبه چهاردهم مهر برگزار می گردد. در روز اول نام نویسی حدود 16 نفر برای حضور در انتخابات ثبت نام نمودند