نمایش از 07 مهر 1395 بازدید: 823
پرینت

لیست دانشجویان مهر


تمامی دانشجویان بعد از پرداخت شهریه کامل ترم انتخاب واحد و کارت دانشجویی برای انها صادر می گردد. همچنین دانشجویان پردیس خودگران و مازاد که برای ورودی مهر می باشند هزینه دو ترم را باید به صورت کامل پرداخت نمایند. در غیر اینصورت از افراد بهمن گرفته می شود.
همچنین دانشجویان ورودی بهمن برای انتخاب واحد باید هفته اول بهمن با اموزش دانشکده تماس بگیرند.
مهلت پرداخت شهریه برای دانشجویان مازاد و خودگردان تا روز 5 شنبه می باشد.