نمایش از 21 آبان 1395 بازدید: 530
پرینت
کارگاه تفسیر گرافی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی در روز جهارشنبه 26ابان در سالن علامه جعفری دانشکده پرستاری برگزار می گردد. مدرس این کارگاه سرکارخانم طاهره حبیب لی کارشناس ارشد پرستاری اورژانس می باشد.