نمایش از 08 ارديبهشت 1396 بازدید: 257
پرینت
به مناسبت روز جوان در تاریخ 17و18 اردیبهشت 1396 یک دوره مسابقه والیبال در دو گروه برادران و خواهران برگزار می گردد.