نمایش از 01 مهر 1396 بازدید: 661
پرینت

قابل توجه دانشجویان پرستاری علی اباد کتول تقسیم بندی مهر بهمن براساس تراز کنکور برای گروه قبولی عادی و خودگردان صورت گرفت و 27نفر اول از نظر تراز برای ورودی مهر و مابقی افراد پذیرفته عادی و ذخیره برای ورودی بهمن پذیرفته می شوند. لازم به ذکر است شهریه ای که دانشجویان بهمن در همین نیمسال پرداخت نمودند برای ترم بعد انها محاسبه می گردد. در ترم اینده نیاز به پرداخت شهریه اضافی ندارند. همچنین در صورت انصراف و قبولی در تکمیل ظرفیت در هر واحدی مطابق با قوانین سازمان  هزینه انصراف معادل نصف شهریه ثابت 8ترم می باشد .

دانشجویان ورودی مهر روز یکشنبه ساعت 10الی 12 جلسه توجیهی در سالن علامه جعفری

دانشجویان ورودی بهمن برای انتخاب واحد دهه اول بهمن 96 مراجعه نمایند

اسامی پرستاری مهر 96 نیسمال اول

اسامی پرستاری بهمن 96