نمایش از 08 آبان 1394 بازدید: 949
پرینت
 
کارگاه مقایسه نظام آموزش پرستاری و سلامت ایران و جهان
سخنران: دکتر ابوالقاسم رضایی


مالک و مدیر کلینیک پزشکی در اوکلاهاما آمریکا

سابقه کار در حوزه سلامت آمریکا به مدت 20 سال

همراه با حضور اساتید برجسته پرستاری

زمان چهارشنبه 20 /8/94 ساعت 9صبح
شرکت در همایش و پانل علمی رایگان می باشد ولی همکاران و دانشجویانی که تمایل به دریافت گواهی می باشند مبلغ 5هزارتومان به شماره حساب 0216836922003 بانک ملی، به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلی اباد کتول واریز و در روز همایش اصل فیش را تحویل مسئولین برگزاری دهند.
         شماره تماس:01734237933